BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bronowo i Wierciszewo gmina Wizna

  Ogłoszenie o rokowaniach  po drugim przetargu pisemnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Bronowo i Wierciszewo gmina Wizna

Wójt Gminy Wizna ogłasza 
rokowania po drugim przetargu, na sprzedaż nieruchomości składających się z:

Działka numer ewidencyjny 354/1 o powierzchni 1325m²  położonej we wsi Bronowo przy ul. Wschodniej posiadającej nawierzchnię asfaltową. Sąsiaduje: od strony zachodniej z drogą utwardzoną, od strony wschodniej z użytkami rolnymi, z pozostałych stron z zabudową zagrodową i mieszkaniową. Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW38806/5 w Sądzie Rejonowym w Łomży. Nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne zabudowane. Działka nr 354/1 obręb Bronowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 29 994,00zł
Zaliczka 2 900zł
Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony 23% podatek VAT .

Działka numer ewidencyjny 136/2 o powierzchni 5913m²  położonej we wsi Wierciszewo. Nieruchomość położona jest kolonijnie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sąsiaduje: od strony północnej z drogą o nawierzchni żwirowej, od strony zachodniej z działką zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej, zaś od strony południowej i wschodniej graniczy z użytkami rolnymi. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. Ogrodzona siatką metalową na słupkach metalowych w cokole betonowym. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  KW 38786 w Sądzie Rejonowym w Łomży. Nieruchomość nie ma  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne.
Działka nr 136/2 obręb Wierciszewo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza  wynosi 30 984,00zł
Zaliczka 3 000zł

Rokowania  odbędą się 14 września 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna Plac Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10:00

Termin wpłaty zaliczki i składania zgłoszeń mija 10 września 2012r.
Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy oddział w Wiźnie.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1)  imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2)  datę sporządzenia zgłoszenia;
3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4)  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Zgłoszenie zapieczętowane w kopercie z napisem: "rokowania na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi ...... " wraz z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 10 września 2012r.

Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 8-13:30

Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez uczestnika rokowań, który w rokowaniach  nabył nieruchomość, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg pisemny na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 20 kwietnia 2012r. drugi 15 czerwca 2012r. obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku złożonych ofert.
Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

               WÓJT
 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 sie 2012 14:53
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2012 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2345 razy