BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna - Kramkowo - Srebrowo - I etap

GK. 271. 8.2012                                                         Wizna,  dn. 07.08.2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna - Kramkowo - Srebrowo - I etap”

1.  Nazwa i  adres Zamawiającego:
Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowo relacji Oczyszczalnia ścieków Wizna – Kramkowo - Srebrowo - I etap, obejmujący swoim zakresem następujące roboty:
1)  Sieć kanalizacyjna grawitacyjna we wsi Kramkowo z rur PVC fi 200 - 353.50mw tym 164.50 rozkopem pozostałe przeciskiem sterowanym (ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych fi 1200 mm z włazami typu ciężkiego - 9 szt.) - przeciski w rurach osłonowych fi 273/8 mm - 7.60m. - reperacja z uszczelnieniem studni na rurociągu grawitacyjnym - szt. 16

2) Przepompownie ścieków - szt.2 Pompownia P1 - zbiornik z polimerobetonu o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej Hc = 6290mm- istniejący, tylko wyposażenie wraz z dostawą i montażem w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) o wydajności Q = 18,5 m3/h, wysokości podnoszenia H= 17,4m, moc silnika Ns = 3,1 kW. Pompownia P2 - zbiornik z polimerobetonu o średnicy wew. 1200mm i wysokości całkowitej Hc = 4470mm- istniejący, tylko wyposażenie wraz z dostawą i montażem w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) o wydajności Q = 18,5 m3/h i wysokości podnoszenia H = 43,4m, moc silnika Ns = 6,5 kW

3)  Rurociągi tłoczne z pompowni P2 we wsi Kramkowo do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Wiźnie i z pompowni P1 do studni rozprężnej SR1 z rur PVC fi 90mm o długości 569,40mw tym. 340.40m rozkopem, 229.00 m przeciskiem sterowanym (ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych fi 1200mm z włazami typu ciężkiego- 4 szt./4 szt. z zaślepionym trójnikiem do płukania/ ) - przeciski w rurze PE fi 160mm - 60,00m - sterowane - przeciskiw rurze osłonowej stalowej fi 159/8mm - 17.5m- przy rozkopie - reperacja z uszczelnieniem studni na rurociągu tłocznym - szt. 25

4)  Przyłącza kanalizacyjne do granicy działki: - z rur PVC fi 200 - 147,50 m - z rur PVC fi 160 - 55,00m - studzienki kanalizacyjne fi 315 - szt.8 - przyłącza zakończone po granicy działek a nie podłączone do budynków zabezpieczyć korkiem(dekiel). Uzbrojenie: - przeciski w stalowych rurach osłonowych fi 273/8mm - 55.50m.

3.   Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

4.   Liczba otrzymanych ofert: 3.

5.   Liczba odrzuconych ofert: 0.

6.   Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
MK INSTAL Mieczysław Kowalczyk, ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka 

7.  Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

Cena wybranej oferty: 382.113,00 zł

Oferta z najniższą ceną: 382.113,00         
Oferta z najwyższą ceną:
567.679,00 zł

8. Data udzielenia zamówienia:
Umowa Nr  1/KJ/08/2012 została zawarta w dniu 07.08.2012r.     

               WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski          

Data powstania: wtorek, 7 sie 2012 14:37
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2012 14:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 15:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1644 razy