BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. plac kpt. Raginisa, ul. Pawła z Wizny

GK. 271.2.2013                                     Wizna, dnia 2013.02.28

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. plac kpt. Raginisa, ul. Pawła z Wizny .

        Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) oraz pkt. 7. SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.
W projekcie budowlano-wykonawczym wskazano, że w pasie drogowym znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej: kablowa linia telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kanał sanitarny a także kanalizacja deszczowa. Przedmiar robót  nie zawiera regulacji wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych, które znajdują się w jezdni (kratka  ściekowa, wlazy kanałowe, zawory wodociągowe, studzienki tekefoniczne).

Odpowiedź:
W załączeniu  przedkłada się nowy przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym z uzupełnionym zakresem tych robót.

Pytanie 2.
W przedmiarze robót poz. 26 jako jednostkę wskazano szt. natomiast  ilość podano, jak wynika z wyliczenia dla m2. Prosimy o dokonanie zmiany.

Odpowiedź:
W nowym przedmiarze nieścisłość została skorygowano i podano ilość w szt.

                                                                            WÓJT
                                                             dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 lut 2013 13:38
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2013 13:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:33
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1527 razy