BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Księgowość budżetowa, księgowość jednostek

Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 86 888 90 19

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35

I piętro - pokój nr 11

Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek- piątek w godzinach 7.30 – 15.30

 

1) Prowadzenie zbiorczego zestawienia wpłat podatkowych.

2) Przekazywanie dowodów wpłat z tytułu dochodów budżetu gminy

otrzymanych przy wyciągach bankowych do zaksięgowania księgowej podatkowej.

3) Sporządzanie zestawień wpłat za udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji.

4) Prowadzenie dziennika głównego jednostki budżetowej (Urzędu Gminy) oraz budżetu.

5) Prowadzenie księgowości analitycznej jednostki budżetowej oraz okresowe uzgadnianie z odpowiednimi kontami syntetycznymi.

6) Przyjmowanie rozliczeń z zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz uzgodnienie ich z kartami materiałowymi.

7) Przyjmowanie rozliczeń z zakupu materiałów do bieżącej działalności

(remontowej) oraz uzgadnianie ich z kartami materiałowymi.

8) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Urzędu Gminy i jednostek podległych.

9) Roczne obliczenie podatku dochodowego z umów zlecenia oraz sołtysów (PIT 40, PIT 11/8B),

10) Sporządzanie przelewów komputerowych do Banku Spółdzielczego.

11) Wystawianie upomnień dla zalegających w opłatach za lokale stanowiące własność Gminy.

 

Data powstania: środa, 3 lip 2013 11:04
Data opublikowania: środa, 3 lip 2013 11:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1650 razy