BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na sesję

Wizna, dnia 24 stycznia 2005r.

Or.0052-1/05
Szanowny/a Pan/i

Radny/a Gminy Wizna

...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 31 stycznia 2005r.
/poniedziałek/ na godz. 10oo zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiazku zbycia w drodze przetaru nieruchomości stanowiącej własność gminy Wizna
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności na rok 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy rady Gminy na 2005 rok.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie .
Projekty uchwał w załączeniu Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz


Data powstania: piątek, 28 sty 2005 10:00
Data opublikowania: piątek, 28 sty 2005 10:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2005 08:33
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2450 razy