BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o zrealizowaniu zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wizna w roku 2013

                                                                       Wizna, dn. 02 stycznia 2014 r. 

Informacja Wójta Gminy Wizna
o zrealizowaniu  zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu 
Gminy Wizna w roku 2013
 

            Wójt Gminy Wizna informuje, że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna” w 2013 r zrealizowane zostało z dofinansowaniem w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

            Celem zadania było osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci unieszkodliwienia ok 62 Mg odpadów zawierających azbest.

            Zgodnie z umową dotacji zawartą dnia 07 czerwca 2013 r. w terminie do 30 września 2013 r. unieszkodliwiono 62,14 Mg odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wizna na łączną kwotę 24 440,40 zł, przy czym 50% kosztów kwalifikowanych udostępnionych zostało ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i 50% kosztów kwalifikowanych  udostępnionych zostało ze środków NFOŚiGW.

            Wykonany zakres rzeczowy obejmował pakowanie, zbiórkę, transport i unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zdemontowane już pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wizna.

                                                                                       WÓJT
                                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 3 sty 2014 09:04
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2014 09:06
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:23
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1439 razy