BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa dróg gminnych we wsi Sieburczyn – odcinek II

GK.271.10.2013                                          Wizna, dn. 27.01.2014r.
                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty

 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowę dróg gminnych we wsi Sieburczyn – odcinek II wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę
nr 2  złożoną przez Wykonawcę – MAGBUD Magdalena Biedrzycka, ul. Sybiraków 20/4, 18-400 Łomża.

       
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 163.258,08 brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 71,23 pkt,  Łączna liczba punktów – 71,23 pkt 

Oferta nr 3
KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 70,45 pkt,  Łączna liczba punktów – 70,45 pkt

Oferta nr 4
FIRMA DROGOWA GRYKO Marcin, ul. Armii Ludowej 4/1, 15-170 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 89,68 pkt,  Łączna liczba punktów – 89,68 pkt

 Oferta nr 5
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,40 pkt, Łączna liczba punktów – 76,40 pkt

Oferta nr 6
Usługi Transportowe Wykopy Ziemne Stanisław Sczęsny, ul. Wesoła 145, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 56,83 pkt,  Łączna liczba punktów – 56,83 pkt

Oferta nr 7
PHU „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 78,31 pkt,  Łączna liczba punktów – 78,31 pkt

Oferta nr 8
TRANS-BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Kumycz Adam, ul. Ostrowska 34, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 64,78 pkt,  Łączna liczba punktów – 64,78 pkt

Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9,18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 63,72 pkt, Łączna liczba punktów – 63,72 pkt

Oferta nr 10
MAR-BRUK Zakład Drogowo Budowlany Siembiorski Marcin, Zaręby – Jartuzy 30, 18-305 Szumowo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 90,50 pkt, Łączna liczba punktów – 90,50 pkt 

Oferta nr 11
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń „MROCZKOWSKI”, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 71,92 pkt,  Łączna liczba punktów – 71,92 pkt

Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 81,27 pkt,  Łączna liczba punktów – 81,27 pkt

Oferta nr 13
Zakład Drogowy „KAFIL”, UL. Kalinowa 31, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 88,72 pkt,  Łączna liczba punktów – 88,72 pkt

Oferta nr 14
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAV-BUD Rafał Dzitkowski, Żelechy 5, 18-421 Piątnica
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,40pkt, Łączna liczba punktów – 76,40 pkt


Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                 WÓJT
                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 13:13
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 13:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2014 08:05
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1975 razy