BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 85 / 04

z dnia: 29 września 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 85 / 04
Wójta Gminy Wizna
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1
1. Dokonuje się przeniesienia w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 27.191, zł:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 554.594,- zł
WYDATKI – 7. 949.230,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 paź 2004 10:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1571 razy