BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 83 / 04

z dnia: 10 września 2004 r
w sprawie: powołania komisji do odbioru inwestycji „ przebudowa drogi gminnej w Wiźnie ul. Łomżyńska ”.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a co następuje :


§ 1.

Powołuje komisję do odbioru kanalizacji sanitarnej w następującym składzie :
1. Kazimierz Jancewicz - przewodniczący
2. Jan Nowicki – Inspektor nadzoru
3. Andrzej Milewski – członek
4. Mirosław Szymanowski - członek§ 2.

Zadaniem komisji jest dokonanie odbioru inwestycji „przebudowa drogi gminnej w Wiźnie ul. Łomżyńska ” w zakresie określonym umową
nr 22084/734 – 100200/03 z dnia 5 lipca 2004 zawartą z AR i MR oraz umową nr 2/06/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zawartą z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży ul. Sikorskiego 156


§ 3.

Komisja rozpocznie pracę z dniem 15 września 2004 r. o godz. 9 00 a kończy z chwilą podpisania dokumentacji przez Wójta.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 12:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1712 razy