BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/04

z dnia: 12 stycznia 2004 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVI sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2003r. określaja harmonogramy.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w harmonogramach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1598 razy