BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 105 / 05

z dnia: 14 marca 2005 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Na podstawie art.136 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz.148 ) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz.428, z 1994 r. Nr 76 poz.344, z 1995 r. Nr 124 poz.601, z 1996r. Nr 58 poz.262, Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28 poz.153, Nr 41 poz.255, Nr 106 poz.679, Nr 113 poz.734, Nr 141 poz.943, z 1998r. Nr 155 poz.1014, Nr 160 poz.1062 ) WÓJT GMINY postanawia :
§ 1. P r z y j ą ć :

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok , według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7. 574. 944,- zł,
- wykonanie dochodów wynosi 6. 871. 526,- zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 7. 969. 580,- zł
- wykonanie wydatków wynosi : 7. 213. 890,- zł

zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2

2) Sprawozdania ,o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia zarządzenia;
a) Radzie Gminy,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 kwi 2005 11:23
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1542 razy