BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 117/05

z dnia: 3 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna .
Na podstawie § 10 ust. 1 załącznika nr 2 i 3 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się arkusze organizacyjne następujących szkół:
1.Gimnazjum w Wiźnie,
2.Szkoły Podstawowej w Wiźnie,
3.Szkoły Podstawowej w Rutkach,
4.Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 cze 2005 13:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1666 razy