BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

127/05 WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia: 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie
Na podstawie art.36a ust.4a w związku z art.5e pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2004r. nr 256,poz.272 z późn.zm. ) oraz art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuję:


§ 1

Powierzam Panu Mirosławowi Wiśniewskiemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Bożejewie od dnia 1 września 2005 roku do dnia 28 luty 2006rokui

§ 2

Opis zarządzenia doręcza się Panu Mirosławowi Wiśniewskiemu .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lis 2005 09:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1605 razy