BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 128 /05

z dnia: 2 września 2005 roku
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art.48 ust. 1 i 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 , poz. 499 ) zarządzam, co następuje:
§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Bronowie

1.Skrocki Ryszard zgłoszony Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
2.Szczepek Zdzisław zgłoszony Komitet Wyborczy PSL
3.Tadeusz Łuba zgłoszony Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4.Kazimierz Ptaszyński zgłoszony Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolska
Koalicja Obywatelska
5.Ewa Kosińska zgłoszona Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
6.Hanna Mariola Malinowska zgłoszona KW Samoobrona RP
7.Andrzej Ładyżyński zgłoszony Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8.Barbara Gętek zgłoszona Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej
9.Napiórkowska Krystyna zgłoszona Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 10.Łucja Danuta zgłoszona Wójt Gminy
Szymczak-Szmurło

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w
STARYM BOŻEJEWIE
1.Dorota Ładyżyńska zgłoszona Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
2.Stanisława Ewa Domurat zgłoszona Komitet Wyborczy PSL
3.Iwona Grodzka zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4.Wiesław Ptaszyński zgłoszony Komitet Wyborczy Ogólnopolska Koalicja
Obywatelska
5.Krystyna Szabłowska zgłoszona Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
6.Romuald Malinowski zgłoszony Komitet Wyborczy Samoobrona RP
7.Beata Pogroszewska zgłoszona Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8.Jarosław Gętek zgłoszony Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej
9.Antonina Danuta Domurat zgłoszona Komitet Wyborczy Liga Polskich
Rodzin
10.Monika Rakowska zgłoszona Wójt Gminy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w WIŹNIE

1.Krystyna Wileńska zgłoszona Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

2.Adam Dobroński zgłoszony Komitet Wyborczy PSL
3.Gertruda Grabowska zgłoszona Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4.Wiesława Ptaszyńska zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolska
Koalicja Obywatelska
5.Bożena Grabowska zgłoszona Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
6. Bogdańska Bogumiła zgłoszona KW Samoobrona RP
7.Michał Wądołowski zgłoszony Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8. Beata Marchelewska zgłoszona Komitet Wyborczy Sojusz
Lewicy Demokratycznej
9.Edward Henryk Pogroszewski zgłoszony Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10.Barbara Domurat zgłoszona Wójt Gminy
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w WIŹNIE

1.Jolanta Napiórkowska zgłoszona Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
2.Elżbieta Dobrońska zgłoszona Komitet Wyborczy PSL
3.Grzegorz Nacewicz zgłoszony Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4.Teresa Trepanowska zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolska
Koalicja Obywatelska
5.Halina Dobrońska zgłoszona Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
6.Stanisław Ładyżyński zgłoszony KW Samoobrona RP
7.Paweł Piotr Pogroszewski zgłoszony Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8.Arkadiusz Rogalewski zgłoszony Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej
9.Teresa Wiśniewska zgłoszona Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10.Marianna Rembiszewska zgłoszona Wójt Gminy

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 w RUTKACH
1.Paweł Ładyżyński zgłoszony Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
2.Ewa Dobrońska zgłoszona Komitet Wyborczy PSL
3.Kazimierz Borawski zgłoszony Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość
4.Alicja Karpińska zgłoszona Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolska
Koalicja Obywatelska
5.Tadeusz Wysocki zgłoszony Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
6.Henryk Gosk zgłoszony KW Samoobrona RP
7.Barbara Jancewicz zgłoszony Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska
8.Grażyna Orszewska zgłoszona Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej
9.Grazyna Dobrońska zgłoszona Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10.Jancewicz Kazimierz zgłoszony Wójt Gminy
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2005 08:17
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1860 razy