BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E 130/05

z dnia: 16 września 2005 roku
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz.544, z 2002 Nr 113, poz.984 i Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 z 2004r. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach :

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Bronowie
1. Barbara Gętek
2. Szczepek Zdzisław
3. Edward Bogdański
4.Danuta Szymczak Szmurło
5.Andrzej Ładyżyński
6.Ryl Zbigniew
7.Wiesław Kapelewski
8.Tadeusz Łuba
9. Marta Szczęsna

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w STARYM BOŻEJEWIE
1.Jarosław Gętek
2.Wiesław Ptaszyński
3.Romuald Malinowski
4.Sylwia Skrocka
5.Beata Pogroszewska
6.Katarzyna Szymczak
7.Krystyna Wileńska
8.Iwona Grodzka
9.Krystyna Szabłowska


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w WIŹNIE
1.Beata Marchelewska
2.Adam Dobroński
3.Wiesława Ptaszyńska
4.Hanna Mariola Malinowska
5.Michał Wądołowski
6.Anna Konopka
7.Zofia Strumiłowska
8.Jolanta Danuta Napiórkowska
9.Anna Siemieniuk vel Morawska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w WIŹNIE
1.Arkadiusz Rogalewski
2.Elżbieta Dobrońska
3.Teresa Trepanowska
4.Bogumiła Bogdańska
5.Paweł Piotr Pogroszewski
6.Leokadia Wolińska
7.Marianna Rembiszewska
8.Dariusz Obrycki
9.Renata Dąbrowska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 w RUTKACH
1.Grażyna Orszewska
2.Ewa Dobrońska
3.Barbara Nitkiewicz
4.Ryszard Skrocki
5.Emilia Ewa Jancewicz
6.Jan Ładyżyński
7.Grażyna Dobrońska
8.Bożena Strumiłowska
9.Barbara Boryszewska


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2005 08:16
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1967 razy