BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 124 / 05

z dnia: 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:
§ 1


1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21.006,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 706,- zł

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 706,- zł;

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.300,- zł

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 20.300,- zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21.006,- zł oraz dokonuje się przeniesienia
w planach wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami na kwotę 9.553,- zł:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 573.381,- zł
WYDATKI – 7. 865.561,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2006 08:53
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1477 razy