BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 159 / 06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 49.154,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.500,- zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.500,- zł;
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 44.654,- zł;
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44.654,- zł;

2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 49.154,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.500,- zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500,- zł;
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 44.654,- zł;
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 44.654,- zł;

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami na kwotę 9.560,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 346. 837,- zł
WYDATKI – 9. 505. 878,- zł

§ 2.
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 10:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1530 razy