BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2 / 2006

z dnia: 20 kwietnia 2006r
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku.

Na podstawie art.129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz.U. z 1988r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) z a r z ą d z a m , co następuje: § 1 Ustalam, iż w roku 2006 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych jest dzień 2 maja w zamian za pracę w dniu 6 maja . § 2 Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do poinformowania o wyżej wymienionym terminie pracowników Urzędu, a także kierowników jednostek podległych Celem ewentualnego ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku w tych jednostkach. § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 13:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1718 razy
Ilość edycji: 2