BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/52/03

z dnia: 20 sierpnia 2003 roku
w sprawie: powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sadu Rejonowego w Łomży
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98. poz. 1070) uchwala się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży, w następującym składzie :
1. Pan Jan Gacki
2. Pan Sławomir Abramowicz
3. Pani Maria Skrocka

§ 2.

Zespół , o którym mowa w § 1 opracuje i przedstawi Radzie Gminy swoja opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży na sesji Rady w terminie do 31 października 2003r.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 16:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1390 razy