BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3 / 2006

z dnia: 23 maja 2006r
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art.129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz.U. z 1988r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) z a r z ą d z a m , co następuje: § 1 W związku z wizytą Papieża Benedykta XVI ustalam 26 maja 2006 roku – piątek dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lip 2006 13:48
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1781 razy
Ilość edycji: 2