BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 142 / 05

z dnia: 20 grudnia 2005 r
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 11. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Po dokonanych zmianach budżet gminy nie uległ zmianie i wynosi:

DOCHODY – 7. 795. 886,- zł
WYDATKI – 8. 088. 066,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 lip 2006 08:14
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1497 razy