BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2005

z dnia: 09 listopada 2005r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2005 rok

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, póz. 694 z późn. zm.) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/97 Wójta Gminy WIZNA z dnia 10 września 1997 zarządzam, co następuje: §1 Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie: l. Jacek Piorunek - przewodniczący komisji 2.Jan Ładyżyński - członek komisji 3.Piotr Pogroszewski - członek komisji 4.Kazimierz Jancewicz - członek komisji 5. Jolanta Napiórkowska - członek komisji 6. Marta Szczęsna - członek komisji 7.Marianna Rembiszewska - członek komisji 8.Maria Skrocka - członek komisji 9.Barbara Boryszewska - członek komisji 10.AlicjaKarpińska - członek komisji 11 .Anna Siemieniuk vel Morawska- członek komisji 12. Danuta Szymczak- Szmurło- członek komisji 13.Robert Szmidt - członek komisji 14.Andrzej Ładyżyński - członek komisji 15 .Bożena Grabowska - członek komisji l6.Danuta Gadomska - członek komisji 17.Reanata Dąbrowska - członek komisji §2 Ustalam plan inwentaryzacji na rok 2005 stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia. §3 Zobowiązuję Zastępcę Wójta do opracowania terminarza przeprowadzenia inwentaryzacji na podstawie planu, o którym mowa w § 2 oraz ustalenia składów osobowych do przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:26
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1737 razy
Ilość edycji: 3