BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2005

z dnia: 03 stycznia 2005r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. Nr 1215 póz. 591 / instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/97 Wójta Gminy WIZNA z dnia 10 września 1997 roku zarządzam, co następuje: §1 Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie: l .Maria Skrocka - przewodniczący komisji 2Jan Ładyżyński - członek komisji 3.AnnaPtaszyńska - członek komisji §2 Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą sprzętu stanowiącego wyposażenie oraz księgozbioru w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Wizna w Bronowie w terminie do dnia 14 stycznia 2005 r. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:32
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1552 razy
Ilość edycji: 2