BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/2005

z dnia: 16 marca 2005r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 ) instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/97 Wójta Gminy WIZNA z dnia 10 września 1997 roku żarz ądzam, co następuje: §1 Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie: 1. Monika Wilczewska - przewodniczący komisji 2. Anna Siemieniuk vel Morawska- członek komisji 3. Radosław Źukowski- członek komisji §2 Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą sprzętu stanowiącego wyposażenie oraz księgozbioru w Biblioteki Publicznej Gminy Wizna w terminie do dnia 15 kwietnia 2005 r. i §3 Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej: Anny Ptaszyńskiej - kierownika biblioteki i osoby przyjmującej Renaty Dąbrowskiej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:39
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1567 razy
Ilość edycji: 3