BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2005

z dnia: z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej oraz określenie trybu jej pracy.

Na podstawie § 4 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2005 roku Nr XXXI/126/05 oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wizna -stanowiącego załącznik do w/w uchwały żarz ą d z a m, co następuje: §1 Powołuję Gminną Komisję stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2004/2005 oraz 2005/2006 . §2 W skład komisji wchodzą: Jacek Piorunek- przewodniczący komisji Małgorzata Skrocka - członek Marta Szczęsna - członek Alicja Karpińska - członek Barbara Boryszewska - członek Marek Szabłowski - członek Mirosław Wiśniewski - członek Jadwiga Źelechowska - członek Leokadia Wolińska - członek Anna Siemieniuk vel Morawska- członek Przedstawiciel Komisji Oświaty Elżbieta Nadolna - członek §3 Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta. §4 Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. §5 Obsługę biurową prac Komisji prowadzi Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:41
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1524 razy
Ilość edycji: 2