BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/2005

z dnia: 06 kwietnia 2005r.
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 129 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1988r., Nr 21, poz.94 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 15 93 z późn. zm.) zarządza m, co następuje: §1 Ustalam, iż w roku 2005 dniem dodatkowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych jest 8 kwietnia dzień pogrzebu Papieża Jana Pawła II.. §2 Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do poinformowania o wyżej wymienionym terminie pracowników Urzędu , a także kierowników jednostek podległych. ^ §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 10:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1615 razy
Ilość edycji: 3