BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/2005

z dnia: 1 czerwca 2005r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, póz. 591 ) instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/97 Wójta Gminy WIZNA z dnia 10 września 1997 roku zarządzam, co następuje: Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie: 1. Maria Skrocka - przewodniczący komisji 2. Danuta Szymczak-Szmurło- członek komisji 3. Jolanta Napiórkowska- członek komisji §2 Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiźnie w terminie do dnia O l czerwca 2005roku. §3 Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej: Renaty Dąbrowskiej młodszego instruktora i osób przyjmujących: Danuty Gadomskiej i Bożeny Grabowskiej .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 11:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1660 razy
Ilość edycji: 2