BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9 / 2005

z dnia: 30 września 2005r.
w sprawie: powołania kierownika kancelarii tajnej.

Na podstawie § 2 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie organizacji kancelarii tajnych ( Dz. U. Nr 18 ,poz.l56 z późn. zm.) na wniosek pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zarządzam, co następuje: §1 Powołuję Pana Jana Henryka Ładyżyńskiego na kierownika kancelarii tajnej. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lip 2006 11:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1749 razy
Ilość edycji: 2