BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 5/06

z dnia: z dnia 27 lipca 2006
w sprawie: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna.

Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1593, z późn. zm.), zarządzam co następuje: § l. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze - informatyka w Urzędzie Gminy Wizna - Referacie organizacyjnym , oświaty i promocji. § 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie: 1. Jacek Piorunek - Przewodniczący Komisji, 2. Małgorzata Skrocka - Członek Komisji, 3. Jolanta Napiórkowska - Sekretarz Komisji § 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: 1) dnia 27 lipca 2006 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze, 2) do dnia 10 sierpnia 2006 r.- składanie dokumentów przez kandydatów, 3) dnia 11 sierpnia 2006 r. - rozpoczęcie pracy Komisji, 4) dnia 16 sierpnia.2006 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, - 2 - 5) dnia 17 sierpnia 2006 r.- ogłoszenie o wynikach naboru. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 lip 2006 13:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1678 razy
Ilość edycji: 2