BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 4/06

z dnia: z dnia 27 lipca 2006r.
w sprawie: ustalenia procedury rekrutacji pracowników

Na podstawie art. 30 ust. l oraz 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr. 142, póz. 1591, z późn, zmianami) zarządzam, co następuje: § l. Przyjąć procedurę Rekrutacji Pracowników stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 lip 2006 14:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1791 razy
Ilość edycji: 2