BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 166 / 06

z dnia: z dnia 7 sierpnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Rady Gminy Wizna Nr XLI/160/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, WÓJT GMINY zarządza , co następuje:


§ 1.


1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2006 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedłożyć informację ,o której mowa w pkt.1 Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sie 2006 09:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1590 razy
Ilość edycji: 4