BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/65/03

z dnia: 26 listopada 2003 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna
Na podstawie art. 18a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się , co następuje :

§ 1

Stwierdza się wybór dodatkowo do składu Komisji Rewizyjnej powołanej uchwałą nr II/9/02 Rady Gminy Wizna z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna jednej Radnej w osobie :

1. Zarzecka Grażyna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1686 razy