BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06

z dnia: 28 lipca 2006r.
w sprawie: ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Ustalam iż podatnikom zobowiązań pieniężnych upomnienia na piśmie wzywające do zapłaty będą wysyłane jednorazowo, tj. tytułem I i II raty łącznie do dnia 31 lipca danego roku, zaś tytułem III i IV raty do 31 grudnia danego roku ze względów oszczędnościowych. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam referatowi Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Wizna. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 lis 2006 11:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1431 razy
Ilość edycji: 3