BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 174 / 06

z dnia: 17 listopada 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art

Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

 

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 739. 950,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 739. 950 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 12.442,-

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

 

DOCHODY – 8.456.958,-

WYDATKI – 10.715.384,-

 

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 gru 2006 08:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1332 razy
Ilość edycji: 3