BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/56/03

z dnia: 13 października 2003 roku
w sprawie: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łomży
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98. poz. 1070, Nr 154, poz.1787, z 2002r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) uchwala się co następuje:

§ 1.

Stwierdza się że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży wybrany został :

1. Pan Tadeusz Kalisiewicz zam. Kramkowo 43

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 16:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1689 razy