BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 4/07

z dnia: 2 stycznia 2007 roku
w sprawie: w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1. Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad III sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2007 r

 

  1. uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania pracownikom celem realizacji,

  1. uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazania pracownikom celem realizacji ,

  1. uchwała uchwały w sprawie określenia stawki podatku rolnego w sprawie

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do

Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania pracownikom przekazania celem

realizacji,

  1. uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do

Wojewody Podlaskiego i przekazania pracownikom przekazania celem realizacji,

  1. uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy,

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do

Wojewody Podlaskiego i przekazania pracownikom przekazania celem realizacji,

  1. uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody

Podlaskiego i przekazania pracownikom przekazania celem realizacji,

7.      uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody

Podlaskiego i przekazania pracownikom przekazania celem realizacji,

8 . uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

-         zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania pracownikom celem realizacji,

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 sty 2007 16:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1718 razy
Ilość edycji: 1