BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07

z dnia: 07 maja 2007r.
w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

Na podstawie art.26 a ust.1 i ust .2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późń. zm. ) z a r z ą d z a m co następuje: § 1 Powierzam Sekretarzowi Gminy Józefowi Gawrońskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Wizna w ramach dotychczas wykonywanego etatu i wynagrodzenia za pracę. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 maj 2007 14:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1396 razy
Ilość edycji: 3