BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/07

z dnia: 11 maja 2007r.
w sprawie: zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie.

Na podstawie art.4 ¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późń. zm. ) z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Odwołuję ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie powołanej zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 1 października 2001r. nr 122/01 zm. zarządzenie Wójta Gminy Wizna z dnia 3 kwietnia 2006r. nr 156/06 następujące osoby: 1.Zbigniew Szulc 2.Andrzej Boguski 3.Jan Freling 4.Danuta Kapelewska 5.Jolanta Krajewska 6.Maria Skrocka 7.Teresa Trepanowska 8.Mirosław Wiśniewski § 2 Powołuję do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie następujące osoby: 1.Grabowski Zenon – przewodniczący 2.Napiórkowska Jolanta – członek § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 maj 2007 14:02
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1381 razy
Ilość edycji: 1