BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/38/07

z dnia: 27 kwietnia 2007 roku.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Wizna do dokonywania w stosunku do Wójta Gminy Wizna czynności z zakresu prawa pracy.
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, nr 23, poz. 192, nr 122 poz. 1020, z 2006r. nr 79, poz. 549, nr 169, poz.1201, nr 170, poz. 1218/ uchwała się , co następuje:

§ 1. 1. Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Wizna – Pana Zbigniewa Szulca do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku Wójta Gminy.

§ 2. Upoważnienie obejmuje wszystkie czynności za wyjątkiem prawa do ustalenia wynagrodzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 maj 2007 10:30
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1521 razy