BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 67/08

z dnia: z dnia 03 kwietnia 2008 r.
w sprawie: w sprwie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży
ZARZĄDZENIE Nr 67/08

WÓJTA GMINY WIZNA
z dnia 03 kwietnia 2008 r.

w sprwie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku , nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.25 ust.1 i 2 , art.35 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami), oraz uchwały Nr XXVI/29/07 Rady Gminy Wizna z dnia 23 lutego 2007 roku , w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z a r z ą d z a m :

§ 1

przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną na terenie wsi Bronowo oznaczoną nr działki 489 o powierzchni 3505 m2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 488/7

§ 2

Cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa niż jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę.

§ 3

sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń , oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Dr inż. Zbigniew Sokołowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 kwi 2008 12:35
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1566 razy