BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 6/08

z dnia: 07 listopada 2008r.
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2008r. dla pracowników Urzędu Gminy Wizna.

Zarządzenie Nr 6 / 2008 Wójta Gminy Wizna z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2008 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wizna. Na podstawie art.33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. ) z a r z ą d z a m , co następuje: § 1 Ustalam dzień 10 listopada 2008 roku jako wolny od pracy w Urzędzie Gminy Wizna. § 2 Zobowiązuje Sekretarza Gminy do poinformowania o powyższym pracowników Urzędu Gminy, a także kierowników jednostek podległych. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. WÓJT dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lis 2008 12:07
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1173 razy
Ilość edycji: 1