BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2006

z dnia: z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2006 rok.

 

                  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ) oraz  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

                                                              § 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1.Renata Dąbrowska                    -  przewodniczący komisji

  2.Paweł Ładyżyński                     -  członek komisji

  3.Piotr Pogroszewski                   -  członek komisji

  4.Jolanta Napiórkowska               -  członek komisji

  5.Jan Ładyżyński                          - członek komisji

  6.Robert Szmidt                           -  członek komisji

  7. Stanisław Opoński                    - członek komisji

  8.Danuta Szymczak – Szmurło     - członek komisji

 

§ 2

 

Ustalam plan inwentaryzacji na rok 2006 stanowiący załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

                                                        

Zobowiązuję  Inspektora d.s organizacyjnych  do opracowania terminarza przeprowadzenia  inwentaryzacji na podstawie planu, o którym mowa

w § 2 oraz ustalenia składów osobowych do przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Załącznik nr 1

 

 

                    PLAN  INWENTARYZACJI  na   2006 rok.

 

 

 

Na podstawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy WIZNA

ustalam następujący plan inwentaryzacji.

 

 

 

1.Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie na dzień

   31 grudnia 2006r. ( odpowiedzialna Marta Szczęsna).

2.Inwentaryzacja materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową

   z działalności bieżącej jednostki  na dzień 27 grudnia 2006r.

   ( odpowiedzialni K. Jancewicz , T. Sepczyński ).

3.Inwentaryzacja zakupionego paliwa przez samochody strażackie

   na dzień 28 grudnia 2006r. ( odpowiedzialni Kierowcy OSP)

4.Inwentaryzacja opału do budynków wielofunkcyjnych w Bronowie i Wiźnie

   na dzień 28 grudnia 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik Nr 2

 

 

                                                   T E R M I N A R Z

                                          przeprowadzenia inwentaryzacji

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


 Lp.     Zakres inwentaryzacji       Komisja  w składzie           Termin przepr.  


  1.  Inwentaryzacja środków            1.Szymczak Szmurło Danuta      2006-12-31

pieniężnych w kasie UG          2.Jolanta Napiórkowska              

według stanu na dzień       

 2006.12.31

________________________________________________________________   2.   Inwentaryzacja zakup.                                                                   2006-12-28

paliwa przez samochody        

strażackie na dzień                 


1/OSP  Wizna                           1. Jan Ładyżyński                                

                                                  2.Robert Szmidt

                                                  3.Stanisław Opoński

 

2/OSP Bronowo                         1. Jan Ładyżyński

                                                   2.Piotr Pogroszewski

                                                    3.Szmidt Robert

      

3/OSP Bożejewo                       1. Jan Ładyżyński

                                                   2.Piotr Pogroszewski

                                                   3.Stanisław Opoński       

 

3   .Inwentaryzacja materiałów           1.Paweł Ładyżyński                      

  z działalności bieżącej                2.Piotr Pogroszewski               2006-12-27

jednostki w.g. stanu na               3.Renata Dąbrowska

dzień 2006.12.27  ====================================================

4.             Inwentaryzacja  opału                  1.Paweł Ładyżyński                 2006-12-28

       w bud.wielofunkcyjnych         2.Piotr Pogroszewski

       Bronowo, Wizna                      3.Renata Dąbrowska

=======================================================

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 11:59
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1375 razy
Ilość edycji: 1