BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/2006

z dnia: z dnia 19 grudnia 2006r.
w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Wizna.

                   Na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późń. zm. ),

z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                            § 1

 

Rozbudowuję rzeczowy wykaz akt przeznaczony do stosowania w Urzędzie Gminy Wizna według poniższej tabeli:

 
Symbole klasyfikacji


Hasła klasyfikacyjne


Kategoria archiwalna


Uwagi


III stopnia  podziału


IV stopnia podziału


V stopnia podziału


       W komórce   

      macierzystej


  W innych       

  komórkach


 


011


 


 


Organizacja urzędu gminy


 


 


 


 


0115


 


Oświadczenia majątkowe,

informacje i oświadczenia dotyczące małżonków


B-10


Bc


 

Rejestry


057


 


 


Dostęp do informacji publicznej


 


 


 


 


0570


 


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej


A


Bc


 


 


0571


 


Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej


 B-3


Bc 


 


 


 0572


 


Współdziałanie w zakresie udzielania informacji publiczne


B-5


Bc


 


431


 


 


System oświaty publicznej


 


 


 


 


4317


 


Nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych


 


 


 


 


 


43170


Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela


B-5


Bc


 


 


 


43171


Rejestr zaświadczeń komisji egzaminacyjnej


B-5


Bc


 


 


 


43172


Stanowiska kierownicze w oświacie –powierzanie, opinie i oceny pracy


BE


Bc


 


 


 


43173


Arkusze organizacyjne szkół


A


Bc


 


 


061


    0615


Biuletyn Informacji Publicznej


B-10


Bc


 

 

§ 2

 

Stosowanie nowych symboli klasyfikacyjnych rozpocznie się po upływie 7 dni od podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Wizna.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 12:11
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1073 razy
Ilość edycji: 1