BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8 / 2007

z dnia: z dnia 19 kwietnia 2007r.
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy.

Na podstawie art. 33 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.)  oraz art. 24 ust.  2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach  samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm. )

z a r z ą d z a m , co następuje:

                                                       

                                                       § 1

 

Ustalam 2 i 4 maja dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy Wizna

z zastrzeżeniem § 2 oraz ciągłości pracy Urzędu.

 

                                                      § 2

 

Pracownicy Urzędu do dnia 27 kwietnia 2007r. złożą na piśmie oświadczenie, który z dni wymienionych w § 1 wskazują jako swój wolny od pracy przy zachowaniu proporcjonalnej liczby pracowników pracujących i niepracujących w każdym z wymienionych dni.

 

                                                      § 3

 

W zamian za dzień wolny od pracy 2 lub 4 maja pracownicy przepracują sobotę w dniu 9 czerwca 2007r.

 

                                                      § 4

  

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 12:56
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1029 razy
Ilość edycji: 1