BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/2007

z dnia: z dnia 07 maja 2007r.
w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta.

Na  podstawie art.26 a ust.1 i ust .2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późń. zm. )

z a r z  ą d z a m  co następuje:

 

                                                              § 1

 

Powierzam  Sekretarzowi Gminy Józefowi Gawrońskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Wizna w ramach dotychczas wykonywanego etatu i wynagrodzenia za pracę.

 

§ 2

                                                         

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 13:08
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 986 razy