BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/63/03

z dnia: 26 listopada 2003 roku
w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r.
prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986r. Nr 36, poz.180 ze zmianami
Dz. U. z 1988r. Nr 19, poz.132, z 1989r. Nr 29, poz.154, z 1990r. Nr 34, poz.198,z 1995r. Nr 83, poz.417, z 1998r. Nr 117, poz.757, z 1999r. Nr 52,
poz.532, z 2001r. Nr 43, poz.476, Nr 110, poz.1189, z 2003r. Nr 130, poz.1189
oraz Nr 130,poz.1188) na wniosek Wójta Gminy Wizna, u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się w związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dniem 3O listopada 2003 roku
Panią Jadwigę Wysocką.
§ 2

Odpis uchwały doręczyć Pani Jadwidze Wysockiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 11:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1321 razy