BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/ 07

z dnia: z dnia 23 maja 2007r.
w sprawie: nadania Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

Na podstawie § 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.),z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                       § 1

Wprowadza się Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

 

§ 2

 

Traci moc zaradzenie Nr 4/2000 z dnia 28 sierpnia 2000r w sprawie określenia regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 13:29
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1072 razy
Ilość edycji: 1