BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2007

z dnia: z dnia 08 czerwca 2007r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ) oraz  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

                                                              § 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie ( zespół przyjmujący środki trwałe ) w składzie:

 

  1.Józef Gawroński              -  przewodniczący komisji

  2.Jan Ładyżyński                -  członek komisji

  3.Kazimierz Jancewicz       -  członek komisji

  4.Jolanta Napiórkowska      -  członek komisji

                                                              § 2

 

Komisja inwentaryzacyjna (zespół przyjmujący środki trwałe) przyjmie na stan środki trwałe ) – sprzęt komputerowy stanowiący wyposażenie Urzędu Gminy.

 

                                                              § 3

                                                        

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Wizna nr 5/2004 z dnia 15 września 2004 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Wójt

                                                                                             Zbigniew Sokołowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 13:35
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 979 razy
Ilość edycji: 2