BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/2007

z dnia: z dnia 31 sierpnia 2007r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( Dz. U. Nr 121, poz. 591 )  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą-

dzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku

z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Gawroński Józef-  przewodniczący komisji

  2. Stankiewicz Elżbieta  -  członek komisji

 

§ 2

 

Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą  sprzętu stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w Wiźnie

w terminie do dnia  31 sierpnia 2007r.

§ 3

 

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej:   Pawła Ładyżyńskiego i osoby przyjmującej: Urszuli Parzych.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 14:18
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1053 razy