BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2007

z dnia: z dnia 26 października 2007r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

                  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

( Dz. U. Nr 121, poz. 591 )  instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarzą-

dzeniem  nr 1/97  Wójta Gminy WIZNA  z dnia 10 września 1997 roku

z a r z  ą d z a m,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

 

  1. Ładyżyński Jan -  przewodniczący komisji

  2.Jancewicz Kazimierz – członek komisji

  2.Parzych Urszula -  członek komisji

 

§ 2

 

Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zdawczo-odbiorczą  środków trwałych, materiałów gminnego sprzętu będącego na stanie konserwatora OSP Piotra Pogroszewskiego stanowiącego  wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie w terminie do dnia  31 października 2007r.

§ 3

 

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w obecności osoby przekazującej:   Piotra Pogroszewskiego i osoby przyjmującej: Andrzeja Ładyżyńskiego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 14:44
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 923 razy